info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  101762  
   
  Danes smo:  
  25.10.2021, 10:26:42;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[03.02.2006]

   Prispevki za socialno varnost za samostojnega podjetnika in članarina

V Uradnem listu RS številka 72/05 je bil 29. 7. 2005 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F). Med drugim je v noveli zakona uzakonjen tudi drugačen način določanja zavarovalnih osnov za samozaposlene zavarovance in druge zavarovance, ki ne prejemajo plače (novi 209. člen ZPIZ-1).
Zavarovalna osnova se za samozaposlene določi glede na dosežen dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti in glede na podatke o povprečni plači zaposlenih v RS oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Pri razvrstitvi v ustrezni razred zavarovalnih osnov zavezanec upošteva obvestilo, ki ga je glede na doseženo osnovo za leto 2004 prejel s strani pristojnega davčnega organa.

Nova lestvica zavarovalnih osnov je izračunana na podlagi povprečne oziroma minimalne plače za leto 2004 ter veljavne višine minimalne plače in povprečne plače za predzadnji mesec (avgust 2005, ki znaša 279.507 SIT) in je razvidna v zgornjem delu tabele na naslednji strani.

Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen glede na izkazan dobiček, vendar največ do zneska v višini 2,4 kratnika povprečne plače predpreteklega meseca.
Samostojni podjetniki ste bili dolžni prispevke za socialno varnost prvič obračunati in plačati od novih zavarovalnih osnov že za mesec avgust 2005, rok za plačilo in predložitev obračuna prispevkov davčnemu organu pa je 15. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke ste dolžni plačati na prehodni račun prihodkov fizičnih oseb številka 01100-8460906416.


VSEM ZAVEZANCEM, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST

Obveščamo Vas, koliko znašajo obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost za mesec JANUAR 2006:


* članarino obrtni zbornici, v kolikor ste član obrtne zbornice, v višini 8.638,50 SIT na konto 202350;

* prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 5.579,00 SIT na konto 2021;

* prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 672,00 tolarjev na konto 2022.

SKUPAJ ZNAŠAJO OBVEZNOSTI ZA ČLANE OBRTNE ZBORNICE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST 14.889,50 SIT.

Navedene obveznosti ste dolžni nakazati na prehodni račun MF-DURS, Davčni urad Maribor, številka 01100-8460906416 in navesti USTREZNE KONTE. ROK PLAČILA je 15. FEBRUAR 2006.
Pripone: ZAVAROVALNE_OSNOVE_IN_CLANARINA_OZS-JANUAR_2.xls

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]