info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  101695  
   
  Danes smo:  
  25.10.2021, 9:14:5;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[10.03.2006]

   REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE SLOVENSKA BISTRICA

V četrtek, 16. februarja 2006 je bila v prostorih Gostilne Kalan redna letna seja skupščine Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, na kateri je bilo obravnavano poročilo o delu Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2005 ter program dela in finančni plan za leto 2006.
Od 37 članov skupščine se je seje udeležilo 27 članov, kar pomeni, da je bila seja skupščine sklepčna. Prisotna sta bila tudi člana nadzornega odbora Damjan Prosenak in Miha Rajh.
Vsi člani skupščine so za sejo prejeli vabilo s predlaganim dnevnim redom in gradivo po posameznih točkah dnevnega reda tako, da so se z vsebino lahko predhodno seznanili.

V skladu s predlaganim dnevnim redom je predsednica OOZ Slovenska Bistrica Olga Kalan podala izčrpno poročilo o delu OOZ v preteklem letu, sekretarka Stanka Kelih pa finančno poročilo za leto 2005.
Sledila je kratka razprava posameznih članov skupščine, na koncu pa so soglasno potrdili poročila.

Član nadzornega odbora Damjan Prosenak je podal poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2005. Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno potrjeno s strani vseh prisotnih članov skupščine.
Sekretarka je podala program dela za leto 2006 in finančni plan za leto 2006. Sledila je splošna razprava, nakar so člani skupščine oba dokumenta soglasno potrdili.

Pomembna točka dnevnega reda je bila tudi sprejem sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine OOZ Slovenska Bistrica, saj se je stopnja članarine za samostojne podjetnike znižala iz 3,5 odstotka na 3 odstotke od zakonsko določene osnove. Za pravne osebe se je mesečna članarina znižala iz 8.000 tolarjev na 6.000 tolarjev. Na naslednji strani objavljamo sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine OOZ Slovenska Bistrica.

Glede na to, da bodo v letu 2006 volitve v organe zbornice, so v nadaljevanju člani skupščine soglasno sprejeli sklep o razpisu volitev v organe Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica za mandatno obdobje od 2006 do 2010. Volitve bodo v mesecu decembru 2006 na sedežu OOZ Slovenska Bistrica.

Pri točki razno sta se članom skupščine Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica pridružila še direktor oddelka za gospodarstvo pri Občini Slovenska Bistrica, Gabriel Cintauer in direktor Razvojno informacijskega centra Branko Žnidar.

Predsednica zbornice Olga Kalan je gosta pozdravila in predlagala, da predstavita trenutne aktivnosti s poudarkom na razvoju drobnega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica.

Gabriel Cintauer je na kratko opisal trenutne aktivnosti, ki potekajo v občini s poudarkom na razvoju drobnega gospodarstva. Nanizal je vrsto projektov, ki se v občini trenutno izvajajo ali pa so se že zaključili in izrazil zadovoljstvo, da je sodelovanje med Občino Slovenska Bistrica in OOZ Slovenska Bistrica na tako visokem nivoju.
Branko Žnidar je prisotnim podrobno opisal trenutne aktivnosti RIC s poudarkom na delovanju vavčerskega sistema svetovanja, ki je namenjeno tudi obrtnikom, oba gosta pa sta podrobno predstavila aktivnosti, ki trenutno potekajo v zvezi s projektom "Industrijska cona Bistrica", katerega nosilec je Občina Slovenska Bistrica. Partnerji v projektu pa so Razvojno-informacijski center in zainteresirana podjetja oziroma vlagatelji.

Člani skupščine so v razpravi pokazali veliko zanimanja za aktivnosti občine in RIC ter v zvezi z njihovim delovanjem podali tudi nekaj zanimivih pobud.
Ob zaključku se je predsednica OOZ Slovenska Bistrica, Olga Kalan vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje na seji skupščine.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]