info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  101720  
   
  Danes smo:  
  25.10.2021, 9:40:35;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[06.06.2006]

   Razpis sredstev za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA V SODELOVANJU Z NOVO LJUBLJANSKO BANKO d.d. podružnico Podravje OBJAVLJA
RAZPIS

sredstev za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2006

Razpis je objavljen na podlagi 6. člena statuta občine Slovenska Bistrica in Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2006 (Ur.l. RS št. 24/2006).
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva se dodeljujejo v obliki kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

1. SPLOŠNI POGOJI RAZPISA
Na razpis se lahko prijavijo:
- samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki
- gospodarske družbe v zasebni lasti, ki se po zakonu uvrščajo med enote malega gospodarstva.
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. pri pristojnem sodišču vložili zahtevo za vpis družbe v sodni register.
- občani samostojnih poklicev.
- od prosilcev, ki se nahajajo na istem naslovu in so v ožji sorodstveni povezavi se kreditna sredstva odobrijo samo enemu prosilcu. Prav tako lahko ena oseba, ki ima registriranih več podjetij zaprosi za samo en kredit v določeni višini.
- odobrena kreditna sredstva se morajo uporabiti za širitev dejavnosti na območju občine.
- sredstva se dodelijo prosilcem, ki poleg navedenih pogojev v razpisu izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva banka.

2. NAMEN RAZPISA
Krediti pod ugodnejšimi pogoji so namenjeni pospeševanju razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.

3. RAZPISANI ZNESEK
Višina razpisanih sredstev znaša 505.800.000 SIT.

4. KREDITNI POGOJI
Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji:
- obrestna mera: nominalna, fiksna, 3 % letno,
- višina kredita: do 50% predračunske vrednosti naložbe, vendar največ do 20.000.000 SIT,
- rok vračila: do 5 let,
- moratorij: do 6 mesecev,
- možne oblike zavarovanja kredita: zastava premoženja, zavarovanje pri zavarovalnici, jamstvo druge pravne ali fizične osebe, garancija banke komitenta,
- ostali pogoji: v skladu s poslovno politiko banke.

5. ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je do porabe sredstev oz. najkasneje do 17.11.2006. Vloga se vloži pri Novi Ljubljanski banki d.d. Podružnica Podravje na Titovi 2 v Mariboru ali v Poslovalnici na Trgu svobode 26 v Slovenski Bistrici, kjer bodo na voljo tudi potrebni obrazci banke. Vloge se bodo obravnavale redno, skladno z njihovo dospelostjo.
Obravnavale se bodo samo dokumentacijsko popolne in pravočasno prispele vloge.


6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA za prosilca in morebitne povezane osebe (v skladu z 10. členom zakona o bančništvu):

Samostojni podjetniki k opisni vlogi za kredit (podroben opis namena kreditiranja) priložijo:
- nov izpis iz poslovnega registra Slovenije,
- letno poročilo (vsaj računovodski del s pojasnili) za leto 2004 in 2005 ter medletne rezultate poslovanja,
- izpolnjen predstavitveni obrazec (banke),
- ostala potrebna dokumentacija se določi po pregledu predhodno navedenih podatkov.

Podjetja oz. gospodarske družbe k opisni vlogi za kredit (podroben opis namena kreditiranja) priložijo:
- nov izpis iz sodnega registra,
- letno poročilo (vsaj računovodski del s pojasnili) za leto 2004 in 2005 ter medletne rezultate poslovanja,
- izpolnjen predstavitveni obrazec (banke),
- ostala potrebna dokumentacija se določi po pregledu predhodno navedenih podatkov.

DODATNE INFORMACIJE
Obrazce NLB d.d. za vlogo prosilci dobijo v pri Novi Ljubljanski banki d.d. Podružnica Podravje na Titovi 2 v Mariboru ali v Poslovalnici na Trgu svobode 26 v Slovenski Bistrici,: za dodatne informacije pa smo na voljo tudi v NLB d.d. podružnica Podravje - ga Katja Sagadin 23-44-541, ga Alenka Kos 23-44-556 in ga Violeta Lebreht 23-44-519, ter na Občini Slovenska Bistrica v Oddelku za gospodarstvo (g. Gabrijel Cintauer, tel. 843 28 40) in v Razvojno informacijskem centru, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica (g. Branko Žnidar), tel. 843 28 42.

Prosilci so o zaključku ali poteku investicijskih del oz. 6 mesecev po izkoriščenju kredita dolžni obvestiti o tem občinski oddelek za gospodarstvo.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]