info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  67526  
   
  Danes smo:  
  25.10.2020, 11:15:28;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[06.02.2008]

   Z NOVELO ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV DO POENOSTAVITVE POSTOPKOV

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je 3. decembra 2007 pričel izvajati novelo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki je bila 24. avgusta 2007 objavljena v Ur. l. RS, št. 76/2007. Sprememba zakonodaje pomeni vrsto poenostavitev in poenotenje postopkov, ki so delodajalcem prijaznejši, saj združuje predpise s področja zaposlovanja in dela tujcev v en pravilnik (prej štirje), poleg tega prinaša tudi korenito zmanjšanje števila potrebnih obrazcev za pridobitev delovnega dovoljenja in za prijavo dela tujca iz prejšnjih 34 na zdajšnjih 5. Obrazci bodo na voljo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si - rubrika Zaposlovanje in delo tujcev. Po novem bodo v veljavi naslednji obrazci:
" vloga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja,
" vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev,
" vloga za izdajo dovoljenja za delo,
" prijava dela tujcev,
" prijava izvajanja storitev državljanov evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije in njihovih družinskih članov .

Druge novosti, pomembne za delodajalce so:
" prenos evropskih direktiv, ki se nanašajo na pravico do prostega gibanja in življenja na ozemlju držav članic in hkrati natančneje določena pristojnost Vlade RS, da lahko uveljavlja ukrepe glede prostega gibanja delavcev;
" s ciljem pridobivanja raziskovalcev in študentov se preko več novih določb le-tem omogoča enostavnejši vstop na slovenski trg dela;
" na novo je določena možnost, da se tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem z veljavnostjo 3 let ali za nedoločen čas, omogoča zaposlovanje v agencijah za posredovanje dela drugemu uporabniku.
Dovoljenje za zaposlitev
" Z novelo zakona je na novo določen rok 8 dni (sedaj 30 dni), v katerem mora Zavod delodajalca na podlagi prijave prostega delovnega mesta delodajalca obvestiti, ali so v evidenci ustrezne brezposelne osebe ali ne.
" Namesto pozitivnega poslovanja v preteklem letu in prepovedi novega zaposlovanja za novoustanovljena podjetja bo moral delodajalec izkazati 6-mesečno poslovanje v višini, ki zagotavlja izplačilo minimalnih plač za najmanj dva delavca in poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela v času vložitve vloge za izdajo delovnega dovoljenja.
" Zakon je spremenil čas veljavnosti prvega delovnega dovoljenja - prvo dovoljenje za zaposlitev ne bo več za 4 mesece + 8 mesecev - dovoljenje za prvo zaposlitev se bo lahko izdalo z veljavnostjo do 12 mesecev in se podaljšalo do skupno 12 mesecev. Poudarek na izdaji prvega dovoljenja, postopek podaljšanja enostavnejši.
" Sledila ne bo več obnova delovnega dovoljenja za istega tujca pri istem delodajalcu, pač pa podaljšanje delovnega dovoljenja (ne bo prekinitve) in vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev bo delodajalec moral vložiti 60 dni oz. najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev. Če vloga ne bo vložena pravočasno se bo štela za novo vlogo.
Pri dovoljenjih za delo novela zakona prinaša novost zgolj na področju gostinstva in turizma, kjer je dovoljenje možno izdati večkrat v koledarskem letu, vendar skupno trajanje oz. veljavnost dovoljenj za delo ne sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. (Vir: www.ess.gov.si)

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]