info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  81701  
   
  Danes smo:  
  20.9.2021, 22:39:6;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[03.06.2005]

   Pogodbeno opravljanje vojaške službe

Lani smo v objavah podali glavne informacije v zvezi s pogodbenim opravljanjem vojaške službe v rezervni sestavi. V tem času je prišlo do sprememb, ki imajo vpliv tudi na slovenski obrambni sistem. Slovenija je postala članica Evropske unije in Nata ter se še intenzivneje vključuje v sistem kolektivne obrambe. Zato se nadaljujeta notranje preoblikovanje in popolnjevanje Slovenske vojske s poklicno vojsko, državljani se lahko usposabljajo za obrambo na trimesečnem prostovoljnem služenju vojaškega roka, številčno se povečuje prostovoljna pogodbena rezerva, ki bo v primerjavi z rezervno sestavo iz preteklih let desetkrat manjša, to pa je tudi znatna razbremenitev za gospodarstvo.
V preteklem letu so bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Spremembe so bile potrebne zaradi praktičnih izkušenj in spoznanj pri pogodbenem opravljanju vojaške službe. Pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske lahko postane državljan ali državljanka Republike Slovenije, ki se za to odloči prostovoljno. Z Ministrstvom za obrambo sklene pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi, in sicer za pet, šest ali sedem let, lahko pa se podaljšuje. S pogodbo so urejeni splošni pogoji za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, postopki popolnjevanja, pravice in dolžnosti pogodbenih pripadnikov, nadomestila, denarni prejemki in druga povračila (nadomestilo plače, enkratna denarna pomoč ob smrti, poškodbah ali bolezni ipd.) ter razlogi za prenehanje pogodbe.
V tem času prejme pogodbeni pripadnik oziroma vojak za pripravljenost mesečno približno 28.800 SIT, skupaj s plačili za usposabljanje pa letno približno 360.000 SIT. Za navedeni znesek se ne plačuje dohodnina.
Kandidat ob podpisu prejme dva izvoda pogodbe s priporočilom, da en izvod izroči delodajalcu. Po podpisu pogodbe kandidat prejme letni načrt usposabljanja, v katerem sta za vsako vrsto usposabljanja določena dva roka, tako si lahko zase in delodajalca izbere najugodnejši čas za usposabljanje. Načrt usposabljanja podpišeta kandidat in delodajalec.
Posamezno usposabljanje se lahko iz različnih razlogov preloži ali se zamenja datum usposabljanja. Letno usposabljanje praviloma ni daljše od 30 dni. Usposabljanje se izvaja v več krajših terminih in enem večdnevnem nepretrganem terminu, najmanj polovica usposabljanj mora biti izvedena ob dela prostih dnevih (za dela prost dan se šteje tudi sobota). Letos se usposabljanje začne v petek ob 16. uri in konča v nedeljo ob 15. uri. Delodajalec ima pravico do povračila, izplačanega nadomestila plače, če je usposabljanje izvedeno v delovnem času pogodbenega pripadnika. Prav tako delodajalec lahko zahteva odložitev usposabljanja zaradi neodložljivih službenih potreb do tri dni letno.
Razumevanje delodajalca zagotovo poveča delavčevo pripadnost delodajalcu in njegovo zadovoljstvo. Biti pogodbeni rezervist to je izziv, pridobivanje izkušenj, srečanje z vrednotami, kot sta tovarištvo in solidarnost, pridobivanje psihofizične pripravljenosti in izboljšan socialni položaj. Skupni interes obrambnega ministrstva, pogodbenih pripadnikov in delodajalcev je zagotavljanje ustrezne varnosti in obrambne sposobnosti države ter čim bolj nemoteno in učinkovito delovanje gospodarskih subjektov. Ministrstvo za obrambo bo še naprej iskalo možnosti za kar najugodnejše in kar najmanj problematično razmerje do delodajalcev, zlasti gospodarstva. Uprava za obrambo v letnem programu dela načrtuje ter izvaja pogovore in srečanja z delodajalci kot tudi z vodstvi območnih obrtnih zbornic na svojem območju zaradi izmenjave informacij in reševanja nejasnih vprašanj.
Na območju Uprave za obrambo Maribor letos popolnjujemo enote Slovenske vojske s pogodbeno rezervo s sedežem v Mariboru, Murski Soboti, Slovenski Bistrici in na Bohinjski Beli.
Delodajalci in kandidati za pogodbeno rezervo lahko dobijo dodatna pojasnila v Upravi za obrambo Maribor, Ulica Vita Kraigherja 26, v izpostavah Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica ter pisarnah izpostav Lenart, Ormož, Pesnica in Ruše. Prav tako lahko dobite več informacij na brezplačni telefonski številki 080 13 22 in spletni strani www.slovenskavojska.si ali po elektronski pošti naborna.pisarna@mors.si.
Uprava za obrambo Maribor

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]