info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  63074  
   
  Danes smo:  
  20.10.2020, 2:18:1;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[19.08.2009]

   Informacije za avtoprevoznike

Posredujemo vam nekaj informacij, ki nam jih je posredovala Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

1/ V Uradnem listu RS, številka 44/09 je objavljeno Obvestilo o zaprtju javnega razpisa za subvencijo za nakup EURO 5 tovornih vozil, zaradi porabe sredstev.

2/ V Uradnem listu RS, številka 42/09 je objavljen Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Organizator prevoza mora zagotoviti najmanj enega spremljevalca na 15 otrok. Spremljevalec je lahko le oseba, ki je dopolnila 21 let starosti. Spremljevalec mora pred začetkom vožnje zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z varnostnimi pasovi. Če je v avtobusu več spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj). Obvezni dokument v vozilu je tudi izpolnjen obrazec (priloga pravilnika) o poklicnih vozniških izkušnjah voznika.

3/ Prevoznikom priporočamo, da si preberejo članek z naslovom: DURS na pobudo OZS popravil interpretacijo investicijskih olajšav (http://www.ozs.si/default.asp?ID=17796 ). V prehodnem obdobju od 2008 do 2010 se lahko za opremo štejejo tudi tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam EURO V in avtobusi z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.

4/ Dodatna pojasnila glede trošarin: ločevanje trošarine za plinsko olje za komercialni in nekomercialni namen:
Sistem obdavčevanja trošarinskih izdelkov je opredeljen z Zakonom o trošarinah ta pa je usklajen z evropskim pravnim redom, in sicer glede vrste trošarinskih izdelkov in minimalnih zneskov trošarine.
Obdavčitev pogonskega goriva kot ene izmed najbolj razširjenih skupin trošarinskih izdelkov je opredeljena z zgoraj navedenim zakonom, na evropski ravni pa je trošarinska obdavčitev določena s tako imenovano energetsko direktivo. Le v nekaterih zakonsko določenih primerih se lahko del trošarine, plačane ob nakupu pogonskega goriva, vrne končnemu uporabniku. Primere, v katerih lahko končni uporabniki zahtevajo vračilo dela zneska trošarine, ki so ga plačali ob nakupu nekaterih vrst pogonskega goriva, zakon taksativno določa v 54. členu. Tako se omogoča vračilo 50 % trošarine za gorivo, za katero upravičenec dokaže, da ga je uporabil za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu, žičnic ter kmetijske in gozdarske mehanizacije, vključno s traktorji. Temeljno merilo pri določitvi teh olajšav je, da se gorivo uporablja za stroje in naprave, ki niso namenjeni za uporabo na cestah.
Enake izjeme so v evropskih predpisih določene z energetsko direktivo. Ta državam članicam omogoča, da znižajo znesek trošarine oziroma vrnejo določen znesek trošarine za gorivo, ki se uporablja v točno določene namene, vendar mora tako znižana trošarina še vedno dosegati najmanj minimalno trošarino, določeno z direktivo, to je 302 € za 1000 litrov goriva. Ta spodnja meja je določena le do 1. 1. 2010, takrat se bo namreč zvišala na 330 €. Prav tako ne gre zanemariti stremenj Evropske unije, da bi se trošarine zvišale in poenotile na celotnem notranjem trgu. Tako je Evropska komisija pripravila predlog spremembe zgoraj omenjene direktive, po katerem bi bil od leta 2012 najnižji znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen enak najnižjemu znesku za neosvinčen bencin in bi znašal 359 €. Od leta 2014 pa bi se najnižji znesek trošarine za plinsko olje zvišal na 380 €. Zdaj je delo pri tem predlogu Komisije zastalo, predlagatelj pa pričakuje, da bo Evropska komisija pripravila revizijo celotne energetske dir
ektive, ki naj bi jo države članice začele obravnavati sredi letošnjega leta, in da bo vključen tudi predlog za povišanje trošarin na plinsko olje za pogonski namen.

Energetska direktiva vsebuje tudi možnost ločevanja med trošarino za plinsko olje za komercialni in nekomercialni namen, pri čemer se kot komercialni namen šteje prevoz blaga za plačilo ali za lastne potrebe z vozili, katerih skupna bruto masa znaša 7,5 ton ali več ter priložnostni ali redni prevoz potnikov. Tako se želi doseči nižja obremenitev plinskega olja za pogon vozil ter večja konkurenčnost pri prevozu blaga in potnikov na enotnem evropskem trgu. Odločitev, ali uvedejo takšno ločevanje je prepuščena državam članicam, upoštevati pa morajo naslednja izhodišča:
- trošarina za plinsko olje za komercialni namen je lahko nižja od trošarine za plinsko olje za nekomercialni namen, ne pa nasprotno;
- tudi če se trošarina za plinsko olje za komercialni namen zniža, ne sme biti nižja od minimalne trošarine, določene z energetsko direktivo;
- pravico do uporabe nižje trošarine za plinsko olje za komercialni namen morajo imeti vsi upravičeni subjekti, ki točijo gorivo v državi članici, ne glede na to, v kateri državi članici imajo registrirano vozilo;
- enaka pravila kakršna veljajo za notranji evropski trg, morajo veljati tudi za upravičene subjekte iz držav članic Efte (to je posledica pravil evropskega gospodarskega prostora).
(vir: http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/).

Obvezni dokumenti, ki jih mora avtoprevoznik imeti v vozilu

" Vozniško dovoljenje voznika,
" Prometno dovoljenje vozila,
" Izvod licence ali licence Skupnosti,
" Potrdilo o zaposlitvi voznika - če ta ni državljan EU (ne za prevoz potnikov)-"roza" potrdilo, ki ga izdajata izdajatelja licenc: OZS in GZS,
" Pisna pogodba o najemu, zakupu vozila ali lizingu vozila (če prevoznik ni lastnik),
" Pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja oziroma dovolilnice (če so te potrebne; v primeru ko se prevoz opravlja na podlagi dovolilnice CEMT tudi pravilno izpolnjen dnevnik in veljavna potrdila, ki potrjujejo skladnost ek. Kakovosti vozila z vrsto uporabljene dovolilnice-potrdilo o CEMT pregledu vozila in prikolice)
" Dokazila o dejavnostih voznika: tekoči dan + preteklih 28 dni (kartica voznika, tahografski vložki ali potrdilo o dejavnostih voznika (po Uredbi ES št. 561/06 - če je bil voznik na dopustu, bolniški ali je vozil vozila, ki so izvzeta iz te uredbe)
" Veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah
(ali vpisano kodo skupnosti v vozniškem dovoljenju)
" Potni nalog (prevoz oseb = več kot 1+8 sedežev)
" Potrdilo o opravljanju mednarodnega prevoza oseb za lastne potrebe z avtobusom
" Tovorni list, dobavnica, karnet TIR, potniška spremnica,…= dokumenti, ki se nanašajo zgolj na blago (tovor) oz. potnike
" Za avtotaksi prevoze in prevoze, ki se opravljajo na podlagi dovolilnice CEMT, pa vozilo ni v lasti prevoznika je obvezno pisno potrdilo oz. pogodbo o delovnem razmerju, iz katere je razvidno, da ima voznik pravico do razpolaganja z vozilom. To dokazilo je priporočljivo imeti tudi za ostale prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
Pripone: N-8-AVTOPREVOZNIKI.doc

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]